AVG-privacyverklaring

1. Inleiding

George East (Housewares) Ltd is een leverancier van keuken- en huishoudelijke artikelen. Onder de AVG zijn wij een gegevensbeheerder. Dit houdt in dat wij beslissen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Bij George East (Housewares) Ltd weten we dat informatie met betrekking tot tewerkstelling soms zeer gevoelig kan zijn. We zorgen voor de gegevens van onze klanten op dezelfde manier als voor de onze. We verkopen geen persoonlijke gegevens en stellen deze niet beschikbaar aan andere organisaties. Ons privacybeleid beschrijft de manier waarop we uw gegevens beschermen en beheren.

We weten dat de gegevens niet van ons zijn - we zijn slechts beheerders van uw waardevolle informatie.

2 Waar bewaren we gegevens voor?

We hebben geen gegevens over kinderen.

2.1 Als gegevensbeheerder:

Om onze medewerkers te managen

Voor marketing en informatieverstrekking, business to business

Voor klantenservice

Voor het beheren van zakelijke relaties bij het verlenen van diensten (bijv. Het afspreken van dienstverlening en boekhouding)

We bewaren bepaalde informatie die is geclassificeerd als informatie over speciale categorieën onder artikel 9 van de AVG. Deze informatie is gerelateerd aan gezondheid en welzijn en wordt gehouden om ons te helpen onze zorgplicht voor het welzijn van onze medewerkers te vervullen terwijl we bij ons in dienst zijn.

3 Hoe verwerken we gegevens?

We voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG door:

  • Ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens juist zijn en onnauwkeurigheden corrigeren die zijn ontdekt of aan ons zijn gemeld
  • Geen buitensporige hoeveelheden informatie verzamelen
  • Informatie alleen zo lang bewaren als nodig is, en in overeenstemming met ons bewaarbeleid
  • Passende bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking door middel van passende technische, fysieke en procedurele maatregelen

4 Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens?

Marketing en bekendmaking van informatie is alleen bestemd voor zakelijke klanten. Wij sturen informatie per e-mail op basis van Gerechtvaardigd Belang. Hiervoor hebben we geen toestemming nodig, maar we zorgen ervoor dat mensen een gemakkelijke manier hebben om zich af te melden voor communicatie.

Onze personeelsgegevens worden beheerd op basis van gerechtvaardigd belang en arbeidsovereenkomst. Het verwerken van gegevens is nodig voor het uitvoeren van verantwoordelijkheden op grond van het arbeidsrecht. Op dezelfde basis verwerken wij gegevens namens onze klanten.

5 Overdracht naar het buitenland

Wij geven niet bewust persoonsgegevens door naar het buitenland (anders dan aan ons moederbedrijf Nedac Sorbo bv). Onze belangrijkste IT-provider, Microsoft, heeft vestigingen in de Europese Unie en beweert volledig GDPR-compliant te zijn.

6 Bewaring van gegevens

We hebben een gegevensbewaarbeleid dat u kunt vinden in ons AVG-beleid. Bewaartermijnen zijn doorgaans gebaseerd op wettelijke en wettelijke vereisten. Een klein aantal is gebaseerd op best practices uit de branche.

7 Uw persoonlijke gegevens delen

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht. We delen geen marketinggegevens.

Het kan soms nodig zijn dat we bepaalde informatie delen met andere aanbieders, om ervoor te zorgen dat we onze zorgplicht jegens het personeel nakomen. Dit kan bijvoorbeeld gezondheid op het werk zijn. In dat geval wordt de medewerker hiervoor om toestemming gevraagd en zijn de gedeelde gegevens minimaal nodig. We zullen zekerheid zoeken dat de externe leverancier GDPR-compatibel is.

8 Website

Persoonsgegevens worden niet bewaard op onze website.

9 Uw rechten en uw persoonlijke gegevens

Om een ​​verzoek om toegang tot een onderwerp in te dienen, dient u ons te schrijven over de informatie die u zoekt. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn, want als klein bedrijf kan zoeken duur zijn. We brengen een redelijke vergoeding in rekening op basis van de administratieve kosten voor zoekopdrachten die we buitensporig of ongegrond achten. We brengen kosten in rekening voor herhaalde zoekopdrachten, zelfs als de oorspronkelijke zoekopdracht gratis was. Aanvragers mogen er niet van uitgaan dat we het verzoek hebben ontvangen totdat ze een bevestiging hebben ontvangen.

Om een ​​verzoek tot verwijdering of rectificatie in te dienen, dient u ons te schrijven of te spreken, waarin u de informatie beschrijft waarvan u denkt dat deze moet worden gecorrigeerd, en bewijs waarom de gegevens die wij hebben onjuist zijn. We zullen de ontvangst van het verzoek schriftelijk bevestigen.

Uitverkoop

Niet beschikbaar

Uitverkocht